Kaxåsbygden

Kaxås Byalag

 

  

 Årsmöte söndag 18 mars kl 18.00 på bygdegården. Vi bjuder på fika!

 Ingen risk att bli invald i styrelsen om man inte är tillfrågad!

                                                                    

 

Vy från Övre Kaxås över HällsjönAdress: Kaxås Byalag, Bleckåsvägen 9, 835 97 Offerdal

 

Styrelse:

Sara Swedenmark, ordförande, 070-653 3051, sara.swedenmark@gmail.com

Miguel Pizarro Karlsson, vice ordförande, migge84@hotmail.com

Anne-Marie Andersson, sekreterare, akelars62@gmail.com

Elisabeth Rombe, ledamot, 070-569 7714, elisabeth.rombe@hotmail.com

Pär-Anders Andersson, ledamot, 070-340 8515, pa@testess.com

Nils Lindholm, ledamot, 070-236 9922, nils.lindholm@hotmail.com

Robin Johansen, ledamot

Patrik Nilsson, suppleant

Fanny Hellhoff, suppleant

Kerstin Kokås-Sörgård, suppleant, kerstink-s@hotmail.com

  

Möten:

Byalagets möten är öppna för boende i Kaxåsbygden.

 

 

LupinerByar som ingår i Kaxås Byalag är Kaxås, Åflo, Vågen, Önet, Stocke och Vallen. Byalagets främsta uppgift är att bevaka och utveckla gemensamma intressen som rör bygden och dess invånare.

I en huslänga, snett mitt emot bygdegården, hyr vi ut ett antal lägenheter året om, för kortare eller längre tid. Sommartid kan vi även erbjuda boende på camping med stugor i naturskön miljö.

Underhåller leden till Hällberget, som är ett populärt utflyktsmål, och toppstugan.

Under vintersäsongen ska skidpåret vid bygdegården prepareras och isbanan vid skolan spolas.

Ska ombesörja att vägbelysningen i byarna lyser och framöver blir energieffektiv samt erbjuder möjlighet att köpa vaktmästartjänster, kontakta ordförande.